મુખ્ય_બેનર

આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ

ટૂંકું વર્ણન:


 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ
 • આધુનિક મેટલ અને સ્ટોન મોઝેક સરસ ડિઝાઇન ફ્લાવર શેપ માર્બલ વોટરજેટ મોઝેક સ્ટોન વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ ફ્લાવર મોઝેક કેરારા માર્બલ મોઝેક ટાઇલ્સ માર્બલ મોઝેક ટાઇલ બેકસ્પ્લેશ

ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

આ આઇટમ વિશે

VS9732

દરેક વિગત મહત્વપૂર્ણ છે.

આ વોટરજેટ મોઝેક ટાઇલ શ્રેણી સાથે તમારા બાથરૂમને શૈલી અને અભિજાત્યપણુ સાથે સજ્જ કરો.

ભવ્ય માર્બલ મોઝેક શ્રેણીની સુંદરતામાં આપનું સ્વાગત છે, ફૂલોના આકારોની દ્રશ્ય અસરો જે તમારા શાવર રૂમમાં સુંદર રચના બનાવે છે.

VX06302

વિશિષ્ટતાઓ

બ્રાન્ડ વિક્ટોરીમોઝેક
મોડલ નંબર VS7735, VS8810, VS8811, VS8812, VS8815, VS9610, VS9611, VS9701, VS9731, VS9732, VX06300, VX06301, VX06302, VX84, VX81, VX84, VX81
સામગ્રી માર્બલ + 304 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ
શીટનું કદ (મીમી) 300*300
ચિપનું કદ (મીમી) બદલાય છે
વસ્તુની જાડાઈ (mm) 8
રંગ સફેદ, રાખોડી, ન રંગેલું ઊની કાપડ, કાળો, કથ્થઈ
સમાપ્ત પ્રકાર ચળકતા અને મેટ, સફાઈ માટે સરળ
શૈલી બેકસ્પ્લેશ ટાઇલ, વોલ ટાઇલ, બોર્ડર ટાઇલ
પેટર્ન ઇન્ટરલોકિંગ પેટર્ન
આકાર બદલાય છે
એજ પ્રકાર સ્ટ્રેટ ઓફ રેક્ટિફાઇડ
અરજી સ્થાન દીવાલ
કોમર્શિયલ / રેસિડેન્શિયલ બંને
ફ્લોરિંગ દેખાવ પેટર્નવાળી દેખાવ
ફ્લોર પ્રોડક્ટનો પ્રકાર મોઝેક ટાઇલ
ઇન્ડોર/આઉટડોર ઇન્ડોર અને આઉટડોર
સ્થાન કિચન બેકસ્પ્લેશ, બાથરૂમની દિવાલ, ફાયરપ્લેસની દિવાલ, શાવર દિવાલ
પાણી રક્ષણ જળ પ્રતીરોધક
બોક્સ જથ્થો (શીટ્સ/બોક્સ) 11
બોક્સનું વજન (કિલો/બોક્સ) 18
કવરેજ (Sqft/શીટ) 0.99
પેલેટ દીઠ બોક્સ 63/72
કન્ટેનર દીઠ Pallets 20
વસ્તુ બનાવ્યાની તારીખ લગભગ 30 દિવસ
ઉત્પાદક વોરંટી ઉત્પાદનની ખરીદીની તારીખથી 1 વર્ષના સમયગાળા માટે ઉત્પાદકની ખામીઓ સામે વોરંટી આપવામાં આવે છે

 • અગાઉના:
 • આગળ:

 • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો